2013 m. gegužės 22 d., trečiadienis

PienasSuna išsiskalauti burną vandeniu atsigėrus pieno.


 Ibn Abbas papasakojo, kad Pranašas sal Allahu aleyhi wa salam atsigėrė pieno ir paprašė vandens. Kai buvo atneštas vanduo, Jis išsiskalavo juo burną ir pasakė: "Jis (pienas) riebus." (Muslim)

2013 m. gegužės 19 d., sekmadienis

Siwak (miswak)Siwak (miswak):

Pranašas, lai būna Jam Viešpaties palaima ir ramybė, yra pasakęs: "Naudokite siwak, nes tai švarina jūsų burną ir tai vienas iš būdų gauti Viešpaties Malonę."

2013 m. gegužės 17 d., penktadienis

Sodinimas, sėjimasIš Sahih Muslim:

Pranašas sal Allahu Aleyhi wa salam pasakė: "Jei musulmonas pasodins medį, ar užsės lauką ir žmonės, žvėrys ar paukščiai valgys (iš jo derliaus), tai jam skaitysis kaip labdara."


2013 m. gegužės 16 d., ketvirtadienisSuna yra stovėti lietuje ir leistis sušlapti.

Iš Sahih Muslim kolekcijos:

Anas radiallahu anhu papasakojo: "Mes buvome su Viešpaties pasiuntiniu sal Allahu aleyhi wa salam, kai pradėjo lyti ir Jis sal Allahu aleyhi wa salam šiek tiek praskleidė apsiaustą, kad lietus liestų Jo sal Allahu aleyhi wa salam odą. Paklaustas, kodėl taip daro, Pranašas sal Allahu aleyhi wa salam pasakė: "Dėl to, kad jis...
tikką atkeliavo iš Viešpaties."

Imam Nawawi pakomentavo: "Lietus yra malonė, kurią Dievas tikką sukūrė, tad jame yra palaiminimas."

Uema teigia, jog stovėjimo lietuje suna išpildoma jei:

1. Bent mažytė kūno dalis sušlapinama lietaus, net jei tai būtų delnas.
2. Neatidengiama awra.

Stovint po lietumi galima atlikti ir wudu.

Atgaivinkime pamirštą sunną!

Pranašas Muhamedas, lai būna Jam Viešpaties palaima ir ramybė, yra pasakęs: "Kas atgaivins ką nors iš mano sunos, kuri buvo benumirštanti (bepamirštama), gaus apdovanojimą jų (kurie tą sunną atlikinės jiems apie tai priminus)." (Tirmidhi)